Rozwiązanie Sprawy Za Pomocą Greckich Słów Bios, Ale Także Zoe

Rozwiązanie Sprawy Za Pomocą Greckich Słów Bios, Ale Także Zoe

Jeśli masz bios wraz z greckimi słowami zoe na swoim spersonalizowanym komputerze, ten samouczek może ci pomóc.

Przyspiesz swój komputer za pomocą kilku kliknięć

 • Krok 1: Pobierz i zainstaluj oprogramowanie ASR Pro
 • Krok 2: Uruchom program i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie
 • Krok 3: Wybierz urządzenia, które chcesz przeskanować i przywrócić, a następnie kliknij „Skanuj”
 • Napraw teraz swój wolny komputer za pomocą tego potężnego oprogramowania — kliknij tutaj, aby je pobrać i zacząć.

  Bios to greckie słowo biografii, zoe to zoologia. „Podsumowując, Zoya to wyjątkowy wizerunek, zasób, szczegóły. Podczas gdy wielu z nas naprawdę myśli gdzieś pośrodku dwóch, wszyscy mamy tendencję do stanowienia jednej strony w tym, jak odkrywamy i definiujemy świat wokół nas.

  Okresy życia wydają się być liczne pod względem terminów, w tym Nowego Testamentu. Ale czy zastanawiałeś się kiedyś, jak działa to słowo? Na przykład, gdy Jezus powiedział do Jana o 10:10: „Przyszedłem, aby mieć życie i prawie na pewno mają je w obfitości”, stwierdził, że pomaganie nam w prowadzeniu bardziej sprzyjającego życia może wzbogacić lub poprawić nasze życie osobiste . życie. ?

  Nowy Testament został pierwotnie napisany po grecku, który jest bogatszy niż angielski, a ponadto żyje różnorodnością i dodatkowo złożonością słownictwa korporacyjnego. Bo w New Bios, testamencie, obecnie istnieją z grubsza trzy greckie słowa odnoszące się do życia: psyche, a zatem zoe. Te słowa mają różne znaczenia, ale wszystkie te osoby są przetłumaczone na język angielski, a także , mówiąc o życiu. Tak więc, jeśli naprawdę chcę wiedzieć, jaki sens życia danej osoby został rozszerzony w konkretnym wersecie, będziemy chcieli wiedzieć, które słowo greckie jest dosłownie nadal używane.

  W tym materiale przetestujemy znaczenie każdego z trzech greckich słów w odniesieniu do życia, wybierając wersety i informacje z zapisanej wersji większości Nowego Testamentu za pomocą zoe z naciskiem do przodu.

  Bios, Psyche i Zoey

  < p>

  Jaka jest greka dla Zoe?

  Greckie imię, które zwykle oznaczałoby „życie”. W greckim tłumaczeniu, w którym wykorzystano każdą z naszych Biblii, Ewa została Zoe.

  Co to jest grecki co oznacza w BIOS-ie?

  bio, prefiks. bio- pochodzi z greckiego, co dokładnie oznacza „obecność”. Znaczenie to odnajdujemy w słowach typu: biodegradowalny, biologia, biosfera.

  Sprawdźmy kilka przykładów biografii, pajęczyn i zoe z Nowego Testamentu.

  1. Biografia

  Greckie słowo przetłumaczone na życie w Ewangelii Łukasza 8:14 jest uważane za bios:

  „I w ciernie wpadli ci, którzy to usłyszą, a ponadto, gdy firma odejdzie, całkowicie duszą się z dokładnych lęków, bogactw i radości, które pojawiają się w związku z życiem. obaj nie doprowadzają do dojrzałości wszystkich niektórych owoców. Tutaj â €

  bios dotyczy życia w kierunku ciała energetycznego. Słowo biologia angielska pochodzi od Bios.

  2. Psychika

  greckie powiedzenie bios i zoe

  Greckie słowo, które stało się życiem z duszy w Ewangelii Mateusza 16:25 to bez wątpienia “psyche”:

  „Ponieważ ten, kto lubi ratować swój wyjątkowy styl życia duszy, ociera się o nią; ale rachunek za źródło energii traci swoją duszową prawdę Moje przyczyny znajdą ją tak samo jak wcześniej.

  Większość angielskich wersji Nowego Testamentu po prostu używa w tym wersecie słowa „życie”. Ale w wersji „zbawienie” pewne słowo jest tłumaczone jako „zrozumienie, które ma do czynienia z życiem psychicznym”, aby odnosić się do ciebie specjalnie dla ciebie, aby upewnić się, że naprawdę jesteś psychiką – użyte tutaj greckie słowo. Psychika opisuje psychologiczne stany typu duszy ludzkiej, czyli zwykle na rynku umysł, emocje i wolę. Angielskie słowo pochodzi z psychologii.

  3. Zoe

  Greckie słowo oznaczające „życie” w tłumaczeniu z Jana 1: 4 to Zoe:

  Dlaczego czy Zoe używała 125 tygodni dłużej niż BIOS w Biblii?

  Zoe: 1 Jana 5:12 Dlaczego ktoś ma powody sądzić, że Zoe jest używana 125 razy częściej niż jaki bios? Jezus nie chciałby, żebyśmy pomagali żyć z typowym jednym oddechem w całym obszarze moich płuc, biegnąc jak koc dla świata. Chce, abyśmy mieli ważną rzadką żywotność i doświadczali szerokości duszy, jaką ktoś powinien się stać, gdy sam Jezus mieszka z nami każdego dnia.

  „Życie było kiedyś na tej stronie, a życie było rodzajem światła ludzi. Odsyła możesz “

  Zoe do tej niestworzonej wiecznej rzeczywistości Boga, obecnie boskiej obecności, którą ma tylko Bóg.

  Powiększ w Zoe

  Aby lepiej poznać Zoe, należy im zapobiec, spójrz na 1 Jana 1: 1-2:

  „Co się stało na wczesnym etapie, więc o czym do diabła dowiedzieliśmy się, czego dowiedzieliśmy się tymi wszystkimi oczami, co widzieliście i do jakich rąk sięgnęliśmy w odniesieniu do słowa o wszystkim (i że Życie zostało opisane, ponadto widzieliśmy cię, rozpoznaliśmy i ogłoszono o nieustannym życiu, które miało z Ojcem i zostało nam napisane.

  Informacje zawarte w tych wersetach w wersji Nowego Testamentu z zakładkami nadal są bardzo pomocne w zrozumieniu Zoe. Przetrawimy tu tylko garstkę. Zwróć uwagę, że 5 wersetów, w których dana osoba wyjaśnia słowo życia:

  „To jest słowo dostrzeżone w Jana 1:1-4,14, czy byłbyś z Bogiem wiele razy również był Bogiem w wieczności przed formacją, który faktycznie był ciałem przez chwilę iw którym mieszka życie. Słowo to jest zwykle boską konkretną osobą Chrystusa jako wyjaśnienie, klasyfikację i pojęcie wszystkiego, czym Bóg jest. On jest życiem, a człowiek naprawdę żyje (Ew. Jana 11.25; 14.6). Kluczowe słowo „życie” w języku greckim oznacza, że ​​to słowo oznacza całe życie każdego człowieka. Człowiek jest życiem boskim, wiecznym życiem wszystkich, którego możemy dotykać przy wielu okazjach. Wzmianka w tym miejscu wskazuje, że list ten powinien być w istocie kontynuacją i dalszym rozwinięciem Ewangelii Jana (por. J 1, 1-2, 14). Cal

  W dalszej części przeglądu osoba w wersecie 2 o Wyjaśnia związek między słowem w życiu w ostatnim wersecie jako pierwszym a słowem życie w Sentyrze 2:

  „Oznacza to, że życie jest synonimem życia w poprzednim wersecie. Obydwa oznaczają ich pewną osobę, boską w stosunku do Chrystusa, który był z Ojcem w wieczności i który również opisał wersję w czasie, którą widzieli apostołowie, a ponadto świadczył i przekazywał tym chrześcijanom. ”

  Na koniec, uwaga na temat bycia w życiu, werset a brzmi:

  „Czytaj, znasz, życie jest wieczne. Wynikiem tego życia jest życie bosko-duchowe, a nie część ludzkiego życia duszy lub rzeczywistego życia (patrz Nota 17 osiem Rzym poniżej 5). Odwieczna metoda to nie tylko czas trwania, który jest piękny, nieskończony, ale także jakość, która prawdopodobnie będzie naprawdę absolutnie doskonała i kompletna, bez żadnych wad czy niedoskonałości. Tak dobry, solidny gest podkreśla wieczną naturę typowego życia Bożego, wszystko od wiecznego Boga. Apostołowie widzieli to życie wieczne, świadczyli z nim i zapisywali je ludziom. Ich doświadczenie wydawało się nieprawdopodobnie niewiele więcej niż doktrynami. Chrystus, Syn połączony z Bogiem, dostępny jako życie wieczne, wtedy ich historia i nauczanie nie były ani wiedzą teologiczną, ani biblijną, ale tak bardzo trwałym życiem. ”

  Przyspiesz swój komputer za pomocą kilku kliknięć

  Zmęczony komputer działa jak żółw? Powolne, awarie, podatne na błędy? Cóż, nie bój się! ASR Pro jest tutaj na ratunek! To oprogramowanie szybko i łatwo naprawi wszelkie typowe błędy systemu Windows, zoptymalizuje system pod kątem maksymalnej wydajności i ochroni Cię przed utratą plików i złośliwym oprogramowaniem. Więc weź głęboki oddech, usiądź wygodnie i pozwól ASR Pro zająć się wszystkim. Twój komputer będzie działał jak nowy w mgnieniu oka!

 • Krok 1: Pobierz i zainstaluj oprogramowanie ASR Pro
 • Krok 2: Uruchom program i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie
 • Krok 3: Wybierz urządzenia, które chcesz przeskanować i przywrócić, a następnie kliknij „Skanuj”

 • Z pomocą związaną z tą radą i wersetami w Notatkach widzimy, że Zoe może być całą Boską Osobą Chrystusa. Chrystus wcielony w człowieka Jezusa, który ewidentnie mógł odnajdywać apostołów osobnymi oczami, a w dodatku nawet manipulować nimi swoimi pociągającymi rękami. Zoya nie jest niejasna; Twój aktualny program szczegółowy to wspaniały niepowtarzalny charakter naszego skarbu Pana Jezusa!

  Mieć, cieszyć się i żyć zgodnie z Boskim życiem

  greckie słowa bios plus zoe

  Teraz wróć do Jana 10:10 wspomnianego na początku tego artykułu. Obecnie używa się tu greckiej obietnicy zoe dożywotnio. Przeczytajmy to jeszcze raz, dotyczy to umożliwienia im życia z Zoe:

  „Ja [Chrystus] otrzymałem to, co można mieć Zoe, a zatem będę miał jej pod dostatkiem”.

  Co może zrobić Zoe znaczy duchowo?

  Spyros Zodhiates, ucząc się greckiego słowa, definiuje „zoe” jako: „Życie; co oznacza zasadę codziennego życia w umyśle i duszy. W przeciwieństwie do Biosa, którego życie fizyczne jest najszlachetniejszym słowem, oferuje wszystko, czym z kolei jest Chrystus i co nakłania świętych.

  Chrystus przyszedł widząc jako szczególne życie wieczne, aby prawie każdy mógł mieć życie wieczne i wspaniałe. Czy to bardzo różni się od pomysłu, że Chrystus przyszedł w imieniu Kogo, abyśmy z łatwością mogli żyć lepiej lub lepiej? Stał się, abyśmy mogli otrzymać człowieka, boskie życie.

  Dzięki naszym własnym fizycznym narodzinom, istnieje tylko życie (bios) i codzienna mentalna egzystencja (psychika). Nikt nie ma niebiańskiego życia (zoe), kiedy się rodzi. Ale wtedy, gdy wierzyliśmy w Jezusa Chrystusa jako naszego Zbawiciela, większość z nich doceniała Chrystusa w nas. Wydawało się, że odrodzimy się w oszałamiającym życiu!

  Teraz, gdy będziemy potrzebować przyjęcia Chrystusa, boskiego życia znajdującego się ogólnie, nasze życie chrześcijańskie musi rzeczywiście być w pełni z Nim połączone. Że Chrystus chce, abyś cieszył się Jego istnieniem, żyjąc Jego życiem i prawdopodobnie, aby to życie rozkwitło w nas wszystkich. Następnie bogactwo jest często wyrażane poprzez zatrudnianie nas w swoim boskim i długoterminowym życiu, i ma tendencję do ujawniania ludzi wokół nas.

  Codziennie skupiaj się na Zoe

  Kiedy nasi współpracownicy zrozumieją, że w Ameryce jest pragnieniem Chrystusa, aby mieć Swoje boskie i wieczne życie, a być może nawet w pełni opierać się sobie nawzajem, oboje skupimy się na tym, aby cieszyć się Nim w naszych umysłach. Być może zechcemy to zrobić, biorąc pod uwagę, że żywię się bogactwami związanymi ze Słowem, spędzając czas z Chrystusem na modlitwie i żyjąc z Nim dzień po dniu. Ponieważ nasze zespoły cieszą się życiem wiecznym oferowanym nam, że życie będzie rosło w firmie, i stopniowo będziemy odzwierciedlać Chrystusa w konkretnym codziennym życiu w odniesieniu do tej Ziemi.

  Mamy nadzieję, że udoskonaliłeś Zoe. Absolutnie nie byliśmy w stanie dodać wszystkich aktualnych notatek do wspomnianych wersetów, po prostu zamieszczając ten post. Jeśli jednak klienci są w Stanach Zjednoczonych, możesz poprosić o bezpłatną kopię w wersji odzyskiwania Nowego Testamentu, jeśli chcesz przeczytać konkretny werset z prawie każdym pomocnym komentarzem.

  Napraw teraz swój wolny komputer za pomocą tego potężnego oprogramowania — kliknij tutaj, aby je pobrać i zacząć.

  Greek Words Bios And Zoe
  Parole Greche Bios E Zoe
  Palabras Griegas Bios Y Zoe
  Griekse Woorden Bios En Zoe
  Griechische Worter Bios Und Zoe
  Grecheskie Slova Bios I Zoe
  Palavras Gregas Bios E Zoe
  Grekiska Ord Bios Och Zoe
  그리스 단어 바이오스와 조이
  Mots Grecs Bios Et Zoe